Skip to main content
             Word vriend!
ab initio locatie stc lloydstraat

Zijne Majesteit de Koning brengt op woensdagochtend 7 juni samen met minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een werkbezoek aan het STC. Het werkbezoek staat in het teken van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Tijdens het bezoek komen thema’s aan bod zoals de aansluiting van het mbo op de arbeidsmarkt, samenwerkingen met het bedrijfsleven en de bijdrage die het mbo kan leveren aan de innovatie en energietransitie in de scheepvaart.

Goed opgeleide vakmensen zijn cruciaal voor de samenleving en de economie. Tegelijkertijd daalt de instroom in het mbo door met name demografische krimp. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft samen met vertegenwoordigers van scholen, studenten, docenten, bedrijven en gemeenten de ‘werkagenda mbo’ opgesteld om het mbo te versterken. Deze werkagenda richt zich op drie prioriteiten: het bevorderen van kansengelijkheid, het versterken van kwaliteit, onderzoek en innovatie en het verbeteren van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.

Vanuit het STC zorgen we ervoor dat er een sterke band bestaat tussen het opleidingsaanbod en de behoeften van de arbeidsmarkt. Studenten leren door praktijkervaring en samenwerkingen met de sector. De studenten leveren op hun beurt met kennis en innovatieve ideeën een bijdrage aan de ontwikkeling van bedrijven in en om de haven. Zo ontstaat er een wisselwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs waarvan beide partijen profiteren.

Tijdens het werkbezoek brengen de Koning en de minister een bezoek aan opleidingsschip Ab Initio. Dit schip is ontworpen door onze leerlingen, studenten en medewerkers en is medegefinancierd door het bedrijfsleven en de overheid. Na een introductie op het STC en de aandachtspunten in het mbo-onderwijs krijgen Koning Willem-Alexander en minister Dijkgraaf een rondleiding over het schip. Studenten, docenten en instructeurs lichten daarbij de totstandkoming en de duurzame en innovatieve aspecten van de Ab Initio toe. Daarnaast demonstreren zij hoe op het schip de lesstof in de praktijk wordt gebracht. Tevens spreken de Koning en de minister met vertegenwoordigers van het Maritiem Tech Platform over de samenwerking tussen de maritieme industrie en het onderwijs in de regio. In het Skillslab Maritiem tonen studenten vervolgens hoe zij voor hun opleiding prototype schepen ontwerpen, maken en testen. Daarnaast demonstreren groepen studenten hoe zij een bijdrage leveren aan de energietransitie. In een afsluitend gesprek gaan de Koning en de minister met onder meer vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en andere mbo’s dieper in op de aansluiting van het mbo-onderwijs op de arbeidsmarkt, de uitdagingen die daarbij komen kijken en de vraag hoe het mbo-onderwijs ingezet kan worden voor maatschappelijke vraagstukken zoals de energietransitie.

De Koning brengt met regelmaat werkbezoeken samen met een minister of staatssecretaris. Tijdens deze bezoeken krijgt de Koning aan de hand van concrete voorbeelden te zien welke effecten het beleid van de bewindspersoon heeft in de praktijk.

Neem voor meer informatie contact op met:

Esther Ouwens Nagell,
persvoorlichter, 06–22474806
e.g.t.ouwens.nagell@stc-r.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *