Skip to main content
             Word vriend!

Contractondertekening met Concordia Damen en subsidie voor STC-opleidingsschip

Onlangs werden twee mijlpalen in de totstandkoming van het nieuwe opleidingsschip AB INITIO voor STC Group bereikt.

In de eerste plaats kreeg het STC € 142.707,- toegekend uit de Stimuleringsregeling ‘Schone binnenvaart en duurzame logistiek in Rotterdam’, een regeling van het Havenbedrijf Rotterdam die wordt toegekend aan projecten die zich richten op de reductie van emissies bij de voortstuwing van binnenvaartschepen. Het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB) voert de regeling uit.

Khalid Tachi, Managing Director EICB: “De duurzame ambities van het AB INITIO-project sluiten goed aan bij de doelstellingen die Havenbedrijf Rotterdam en EICB met deze stimuleringsregeling willen ondersteunen. Dit is onderkend door de onafhankelijke Innovatieraad Binnenvaart, die geadviseerd heeft de aanvraag te honoreren. Het EICB kijkt met verwachting uit naar de resultaten van het project”.

STC Group is verheugd over de bijdrage van het EICB. Jan Kweekel, lid van het College van Bestuur van STC Group: “De subsidietoekenning is een mooie stimulans voor de totstandkoming van het nieuwe opleidingsschip. Op dit moment is onze ambitie voor de bouw van zeer duurzaam en een state-of-art schip groter dan onze financiële middelen. We zijn hen dan ook erg dankbaar. Tot het einde van dit jaar werken we hard aan de financiering van het schip.”

De tweede mijlpaal betreft de officiële contractondertekening met bouwwerf Concordia Damen. Onlangs kreeg de werf de Europese aanbestedingsopdracht gegund voor de bouw van opleidingsschip AB INITIO. De werf maakte een onderscheidend en tegelijkertijd herkenbaar ontwerp en voldoet ook aan de uitdrukkelijke wens van STC Group om een duurzaam en toekomstbestendig schip te bouwen.

De komende maanden worden gebruikt om het scheepsontwerp verder uit te werken naar een bestek waarin alles helder is vastgelegd. Daarnaast verwacht STC Group in deze periode het bedrijfsleven, door middel van sponsoring, aan dit project te verbinden en aanspraak te doen op aanvullende subsidies en fondswerving.

De AB INITIO wordt naar verwachting in 2022 in gebruik genomen. Het schip gaat een belangrijke rol spelen in de opleiding van vmbo-leerlingen en van mbo- en hbo-studenten die bij STC Group een maritieme opleiding volgen.

Na ruim 50 jaar trouwe dienst, waarvan bijna 20 jaar als opleidingsschip van STC Group, zijn de huidige opleidingsschepen Prinses Christina en Prinses Beatrix aan vervanging toe. Eind 2018 zijn leerlingen, studenten en docenten van het STC aan de slag gegaan met het bedenken van de naam, het vaststellen van het programma van eisen én het ontwerpen van het vervangende schip. Zij zijn daarbij ondersteund door specialisten uit het Nederlandse maritieme bedrijfsleven.

Klik hier voor de sponsormogelijkheden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nicole van Spronsen, projectleider. Nicole is bereikbaar via n.vanspronsen@stc-r.nl of via 06 10 97 12 55.